Maturiteit van de online aanwezigheid evalueren

De maturiteitsindex omvat 70 indicatoren die verdeeld zijn in 8 maturiteitsdomeinen. Met die index kunnen de organisaties de maturiteit van hun online aanwezigheid evalueren. Deze tool werd uitgewerkt door een groep experten uit verschillende federale organisaties.

In de COMM Collection nr. 28, “Maturiteit van de online aanwezigheid”, vindt u een uitvoerige beschrijving van de maturiteitsindex.

Lees ook de fiche “Maturiteitsindex van de online aanwezigheid” in de catalogus van de producten en diensten van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

Wanneer je op alle indicatoren hebt geantwoord, bekom je:

  • een globale score in %;
  • je resultaten per maturiteitsdomein;
  • je verbeterpotentieel per maturiteitsdomein.

Je kan met al je vragen bij catherine.lombard@premier.fed.be terecht.

Start een nieuwe vragenlijst